010 - 321 61 45

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.naamenfaam.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Naam en Faam streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Naam en Faam niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Naam en Faam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Naam en Faam en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Naam en Faam garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Naam en Faam te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Naam en Faam heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Naam en Faam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Naam en Faam zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Naam en Faam daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

×
skypen

1.5 meter afstand, Zoomen en Skypen,
maar dichter bij elkaar dan ooit

We weten dat er door en na deze Coronacrisis veel zal veranderen. Juist in deze onzekere tijd helpt het team van Naam & Faam ondernemers daarom alvast naar de toekomst te kijken. Om daarop voorbereid te zijn, kunt u gratis met ons sparren over marketing, communicatie en concept.

Wij werken voorlopig niet op kantoor, maar via telefoon, Skype en Zoom zijn we toch dicht bij u.

Heeft u vragen over uw marketing, zit u in de knoop met uw imago, staat u voor een creatieve uitdaging, of heeft u andere zorgen? Neem dan gewoon contact op met Jeroen@, Milan@ of Bart@naamenfaam.nl voor een digitale afspraak, of bel ons op 010-24 11 650.